Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кей-Колект" є фінансовою компанією, яка створена згідно з законодавством України, та яка має право надавати послуги факторингу відповідно до свідоцтва.

ТОВ "Кей-Колект" надає суб'єктам підприємницької діяльності послуги факторингу, а також супутні факторингу послуги з адміністрування та стягненню заборгованості, юридичні та інші послуги.

1. Інформація про керівників: 

Генеральний директор - Вишневська Олена Ігорівна

Директор з фінансових питань - Шалай Алла Вікторіна

Головний бухгалтер – Шалай Алла Вікторівна

Відповідальний працівник за проведення внутрішнього фінансового мониторингу - Шалай Алла Вікторівна

 


2. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи з Додатком

3. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

4. Перелік осіб, долі яких у статутному капіталі установи перевищують десять відсотків: Проматек Лімітед [Promatec Limited], компанія, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 173999, з місцезнаходженням за адресою: Патрон, 10, 6051, Ларнака, Кіпр [Patron, 10, 6051, Larnaca, Cyprus]– 100%

 

5. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1677 від 16.05.2017 року про видачу Товариству з обмеженою відповідальністю "Кей-Колект" ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме на надання послуг з факторингу»


6. Відповідність вимогам ДБН В.2.2-'7:2006 "Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільнх груп населення"  і вимогам пункту 28 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)