Звітність

Згідно ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі). 

 

 

Річна фінансова звітність за 2011 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2012 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2013 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2014 рік з аудиторським висновком.

Баланс і звіт про фінінсовий результат за 2014 рік.

Річна фінансова звітність за 2015 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2016 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2017 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2018 рік з аудиторським висновком.

Правила надання фінансових послуг факторингу ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" 2017

Примірний договір факторингу ТОВ КЕЙ-КОЛЕКТ

Річна фінансова звітність за 2019 рік з аудиторським висновком.