Звітність

Згідно ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних виданнях.


Річна фінансова звітність за 2011 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2012 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2013 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2014 рік з аудиторським висновком.

Баланс і звіт про фінінсовий результат за 2014 рік.

Річна фінансова звітність за 2015 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2016 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2017 рік з аудиторським висновком.

Правила надання фінансових послуг факторингу ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" 2017